H91.2 Ani İdiopatik İşitme Kaybı

M87.0 Kemiğin İdiopatik Aseptik Nekrozu

H34.2 Retinal Arter Tıkanıklıkları

E11.5 İnsülin Bağımlı Olmayan DM, Periferik Dolaşım Komplikasyonuyla Birlikte