Genellikle tüplü veya nargile kullanılarak yapılan dalışlarda ortaya çıkabilir. Derinde belli sürelerin aşılması durumunda kanda çözünmüş olan nitrojenin çıkış sırasında kabarcık haline geçmesi sonucu doku hasarı oluşur. Omuz ağrısı, felç görülebilir. HBO tedavisiyle bu kabarcıklar küçültülerek zararlı etkileri azaltılır. İlk 6 saatte tedaviye başlanabilirse daha iyi yanıt alınır. Ortalama 10-20 seans yeterlidir.

Şeker hastalığına bağlı iyileşmeyen ayak yaraları, varislere,  atardamar yetmezliğine bağlı iyileşmeyen yaraların tedavisinde HBO tedavisi önerilebilir.

Şeker hastalığına bağlı ayak yaralarının, pansuman ve antibiyotik tedavisine 1 aydan fazla süreyle yanıt vermemesi durumunda; HBO desteğiyle uzuv kayıplarında belirgin azalma sağlanmaktadır. Aynı zamanda hastanın göz, böbrek, beyin dolaşımı da desteklenmektedir. Dolaşım bozukluğu ya da enfeksiyon şiddetine bağlı olarak 50-60 seans tedavi genellikle yeterlidir.

Toplardamar yetersizliğine (varise) bağlı yaraların iyileşmeleri hızlandırılmaktadır. Yara boyutuna ve yetmezliğe bağlı olarak değişmekle birlikte genellikle 20 seansta cevap alınmaktadır.

Atardamar yetersizliği anlamında olan buerger, ateroskleroz gibi hastalıklara bağlı yara durumunda damar cerrahisine uygun olmayan ya da cevap alınamayan hastalara HBO tedavisi verilebilmekte, ancak yanıt alınması 60 seanstan uzun sürebilmektedir.

Kemik iltihaplarının tedaviye cevap vermemesi ve 1 aydan uzun sürmesi durumunda antibiyotik ve cerrahi tedaviye eklenen HBO tedavisiyle iyileşmeyen hastaların %65-80’inde iyileşme sağlanabilmektedir. Bu sonuçta, hayatiyeti sınırda olan dokuların oksijenle desteklenerek yaşatılması ve ölü dokulardan hızla ayrılarak yapılacak cerrahi işlemleri kolaylaştırmasının da büyük payı vardır. Ortalama 40 seans uygulama yapılır ancak çoğunlukla tekrarlı uygulama gerektirmektedir.

Soba, şofben, kombi gibi kaynaklarda tam yanmanın sağlanamaması nedeniyle ortaya çıkar. HBO tedavisiyle hemoglobine çok sıkı olarak bağlanan karbon monoksitin hemoglobinden kısa sürede ayrıştırılması sağlanır. Böylece beyin, kalp gibi hayati organların oksijensiz kalmaları önlenir, hasar azaltılır. Bilinç kaybı, koma gibi ciddi durumlarda 6 saat içinde HBO tedavisi yapılabilirse etkinlik daha fazladır. Gebelerde bebek daha büyük risk altındadır. Bayılma olan hastalarda HBO tedavisiyle ileride hafıza kaybı, kişilik değişiklikleri oluşmasının engellenebildiği gösterilmiştir. Genellikle 5 seansta yeterli cevap alınır.

Üç gün içerisinde oluşan genellikle tek taraflı, bazen çınlama ve baş dönmesinin de eşlik ettiği işitme kayıpları bu grubu oluşturur. Nedeni tam olarak bilinmeyen bu sorunda suçlanan bir mekanizma da oksijenlenmenin yetersizliği olduğundan, standart tedaviye ek olarak HBO tedavisinin eklenmesi önerilmektedir. Genellikle ilk birkaç günlük erken dönemde başarı olasılığı artmakla birlikte birkaç haftalık gecikmeli uygulamalarda da başarı gösterilmiştir. İşitme testi kontrolleriyle 10-20 seanslık tedaviler yeterli olmaktadır.

Gözün sinir tabakasını besleyen ana atardamarın tıkanması durumunda ani olarak genellikle tek taraflı görme kayıpları oluşabilmektedir. Bu durumda tanı konur konmaz en geç ilk 72 saat içinde yapılacak olan HBO tedavisi çok değer taşır. Standart tedaviyle karşılaştırıldığında buna eklenen HBO tedavisiyle elde edilen başarının belirgin olarak daha iyi olduğunu gösteren az sayıda da olsa çalışma vardır. Hastanın HBO tedavisinden ciddi zarar görme olasılığı olmadığı düşünülerek en erken dönemde uygulama yapılarak bu şansın tanınması akılcı görünmektedir. Genellikle 20 seans yeterli olmaktadır.

Kafa, göğüs kemikleri veya omurların hayati organları koruyor olmaları nedeniyle bu kemiklerde oluşan iltihaplarda kronikleşmeleri beklenmeden erken dönemde antibiyotik tedavisine eklenen HBO tedavisiyle iyileşme desteklenmektedir. Genellikle 40 seans yeterlidir.

Kanser tedavisinde uygulanan radyoterapi kanser hücreleri yanında normal hücrelere de hasar vermekte, çevre dokuların kanlanması bozulmakta ve hayatiyeti azalmaktadır. Bu durumda yaralar açılabilmekte, örneğin çene kemiğinde doku ölümü veya bu zeminde iltihap gelişebilmekte, mesaneye uygulandığında ciddi kanamalarla karşılaşılabilmektedir. Bu tür problemler yapılan tedavilere çok dirençlidir ve iyileşmeleri çok uzun sürer. HBO tedavisi bozulan oksijenlenmeyi ve dolayısıyla yara iyileşmesini, enfeksiyon mücadelesini destekler. Yumuşak doku sorunlarında 40 seans yeterli olsa da kemik doku problemlerinde cevap alınması çoğunlukla tekrarlı uygulamalar gerektirmektedir.

Tüplü dalışta hızlı çıkış nedeniyle olabildiği gibi, endoskopi gibi tıbbi müdahaleler sırasında damar içine gaz kaçabilmektedir. Atardamara kaçışlarda felç, toplardamarlara büyük miktarda gaz kaçışıyla da solunum-dolaşım sorunu ortaya çıkabilir. İlk 4 saatte müdahale önemlidir. Dolaşımı durduran kabarcıklar HBO tedavisiyle küçültülerek hasar azaltılır. Genellikle 1-2 seansta yeterli cevap alınır.

Gazlı gangren hızla ağır doku hasarı, kas yıkımıyla giden bir enfeksiyon hastalığıdır. Çok hızlı ilerleyebilen ve ölüm riski yüksek olan bir hastalıktır.  HBO tedavisinin cerrahi ve tıbbi tedaviye eklenmesi halinde uzuv kaybı ve ölüm oranının belirgin şekilde azaldığı bildirilmektedir. Genellikle 5 günlük sık uygulanan tedavi yeterlidir

Yumuşak doku yıkımıyla giden bu tür enfeksiyonlarda özellikle şeker hastalığı gibi altta yatan zorlukların olması durumunda HBO desteği önerilir. Böylece doku kaybı ve ölüm riski azaltılabilmektedir. Genellikle tedaviye cevap alınması 30 gün alabilmektedir.

Ciddi doku kaybı veya damar hasarı olan açık kırıklarda, parmak, bacak kopmalarının tamirinde yaşanabilecek sorunlarda destek tedavi olarak ortalama 1 hafta süreli HBO tedavisi, cerrahinin başarı olasılığını artırmaktadır.

Bazı durumlarda yama yapılacak olan alanda kanlanma sorunu ve yetersizlik nedeniyle yapılan yamaların tutmaması riski olabilmektedir. Bu durumda, ameliyat öncesi 20 seans HBO uygulamasıyla alıcı bölgenin hazırlanması ve ameliyat sonrası en erken dönemde uygulanacak olan 20 seans HBO tedavisiyle başarı olasılığı artırılabilmektedir.

El, yüz gibi önemli bölgelerin veya vücut yüzeyinin en az %20’sinin etkilendiği ciddi yanıklarda HBO tedavisi iyileşmeyi desteklemekle birlikte bu tür tedaviler özel bakım yapılan ortamlar gerektirdiğinden, ancak hastanede yer alan hiperbarik merkezlerde uygulanması mümkündür.

Nadir görünmekle birlikte ölüm oranı yüksek olan kafa içi abselerde cerrahiye uygun olmayan veya antibiyotikle cerrahi tedaviye cevap vermeyen vakalarda klinik ve radyolojik takiple tedaviye 20 seans HBO eklenmesi önerilmektedir.

Beynin oksijensiz kaldığı boğulma gibi durumlarda İlk 6-24 saat içinde HBO tedavisi uygulamasının yararlı olabileceği bildirilmektedir.