ANKARA HİPERBARİK OKSİJEN VE YARA TEDAVİ MERKEZİ LTD. ŞTI.

Adres : Ziyabey Cd. 1413. Sk. 4B/5 Balgat / ANKARA 

Tel : 0312 285 58 75 

Cep : 0555 962 96 09

Cep : 0505 799 18 06

Fax : 0312 285 58 64 

E-mail : forahiperbarik@yahoo.com.tr