Fora Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Ankara, Vurgun, Şeker hastalığı, damar yetmezliğine bağlı ayak yaraları gibi iyileşmeyen yaralar, İyileşmeyen kemik iltihapları, Karbon monoksit zehirlenmesi, Ani işitme kaybı, Damar Tıkanıklığına Bağlı Görme Kayıpları, Kafa kemikleri, göğüs kemiği ve omur iltihapları, Radyoterapiye bağlı doku hasarı, Damar içine gaz kaçışı, Gazlı Gangren, Yumuşak dokunun nekrotizan enfeksiyonları, Trafik kazası, göçük altında kalma gibi ciddi doku zedelenmeleri, Tutması şüpheli deri yamaları, Sıcak etkisiyle oluşan yanıklar, Beyin Absesi, Beynin oksijensiz kaldığı durumlar, Dalgıç Muayenesi, Hiperbarik Oksijen Tedavisi, Sgk Ücretsiz Anlaşmalı Çankaya

Hiperbarik Oksijen Tedavisi ve Etki Mekanizması

Hiperbarik Oksijen Tedavisi ( HBOT ), bir basınç odası içine alınan hastanın maske, başlık vs. yoluyla normalin genellikle 2-3 katı basınçlarda oksijen soluması şeklinde uygulanan bir tedavi yöntemidir. HBOT etkinliği iki temel fizik kuralına dayalıdır:

Boyle-Mariotte Kanunu:

Sabit sıcaklıkta gazların hacimleri basınçlarıyla ters orantılıdır. Örneğin deniz seviyesinde 1 atmosfer basınçta 10 litre olan gazın hacmi 2 atmosfer basınçta 5 litreye düşer.

Basıncın Doğrudan Etkisi:

Vurgun hastalığı ya da gaz embolisi; gazlı gangrende doku içinde hava birikmesi gibi durumlarda gaz kabarcıklarının hacimleri çok önem taşır.  Kabarcıklar ne kadar büyük olursa o kadar büyük damarları tıkar ve tıkanıklığın gerisinde oksijensiz kalan doku o ölçüde büyük olur. Ayrıca gaz kitlesinin büyük olması, dokuya olan basının da fazla olmasına neden olarak dolaşımı bozar ve doku hasarını arttırır.

HBOT uygulamasında hastanın bulunduğu ortamın basıncı 2-3 katına çıkarılır. Bu şekilde basıncın doğrudan etkisiyle gaz kabarcıklarının küçültülerek doku hasarının azaltılması sağlanır.

Henry Kanunu:
Sabit sıcaklıkta bir sıvıda çözünen gaz miktarı o gazın kısmi basıncıyla doğru orantılıdır.

%100 oksijen normalin 2-3 katı basınçta solunduğunda kısmi basıncı 1500-2000mmHg (202-303 kPa)’ya kadar çıkarılabilmektedir. Bu durumda da 100ml kanda çözünen oksijen miktarı normal hava solurkenki 0,3ml seviyesinden 7 ml’ye çıkarır.

Çözünmüş Oksijenin Etkileri


Antihipoksik Etki
3 ATA’da %100 oksijen solunması halinde 100 ml kanda yaklaşık 7 ml oksijen çözünür. Böylece doku ihtiyacı olan 6 ml oksijen, hiç hemoglobin olmasa bile karşılanır.

Antiödem
Hiperoksiye yanıt olarak sağlıklı damarlarda vazokonstriksiyon; bradikardi ve kalp debisinde azalma olur. Oksijen diffüzyon mesafesi artar ve hipoksi nedeniyle bozulan endotel fonksiyonları, böylece kapiller geçirgenlik düzenlenir. Tüm bunlar toplamda ödemin azalmasını sağlar.

Antienfektif
Lökositlerin oksijene bağımlı fagositoz fonksiyonları, aktif taşımayla etkinlik gösteren aminoglikozid ve sefalosporin gibi antibiyotiklerin etkisi arttırılır. Anaerob bakterilerin ve bazı fakültatif aerobların üremesi durdurulur, böylece toksin üretimleri baskılanır.

Yara iyileşmesini hızlandırıcı etki
Hipoksik ortamda bozulan fibroblast fonksiyonları arttırılarak, kollajen yapımı ve anjiogenez sağlanır. Osteoklastik aktivite de arttırılarak mikroskopik debridman sağlanır.


© 2021 FORA HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ MERKEZİ. All Rights Reserved Designed by | OXIT