Fora Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Ankara, Vurgun, Şeker hastalığı, damar yetmezliğine bağlı ayak yaraları gibi iyileşmeyen yaralar, İyileşmeyen kemik iltihapları, Karbon monoksit zehirlenmesi, Ani işitme kaybı, Damar Tıkanıklığına Bağlı Görme Kayıpları, Kafa kemikleri, göğüs kemiği ve omur iltihapları, Radyoterapiye bağlı doku hasarı, Damar içine gaz kaçışı, Gazlı Gangren, Yumuşak dokunun nekrotizan enfeksiyonları, Trafik kazası, göçük altında kalma gibi ciddi doku zedelenmeleri, Tutması şüpheli deri yamaları, Sıcak etkisiyle oluşan yanıklar, Beyin Absesi, Beynin oksijensiz kaldığı durumlar, Dalgıç Muayenesi, Hiperbarik Oksijen Tedavisi, Sgk Ücretsiz Anlaşmalı Çankaya

PROFESYONEL DALGIÇ VE EĞİTMEN DALICI MUAYENESİ

Profesyonel dalgıçlar için gerek adaylık gerekse dalış hayatı boyunca her iki yılda bir eğitmen dalıcılar için beş yılda bir yenilenmek üzere rapor alınması zorunludur. Merkezimizde sağlık raporu başvurularından önce bazı tetkikler istenmekte, sualtı hekimi tarafından muayene; EKG, solunum fonksiyon testi ve basınç testi yapılmakta ve işlemler en geç yarım gün içinde sonuçlandırılarak rapor verilmektedir.

İstenen Tetkikler;
1- Tam kan sayımı, sedimantasyon
2- Tam idrar tekiki
3- Rutin biyokimya
Açlık kan şekeri, Na, K, BUN, Kreatinin, SGOT, SGPT, ALP, LDH, Trigliserid, T. Kolestol, HDL Kolestrol, LDL Kolestrol, Ürik Asit
4- İşitme testi
5- Akciğer grafileri
Profesyonel dalgıç adaylarında akciğer röntgeni radyolog tarafından değerlendirilerek raporuyla birlikte getirilmelidir.
Eğitmen dalıcılarda İLK MUAYENEDE yüksek çözünürlüklü akciğer filmi (HRCT), radyolog tarafından değerlendirilerek raporuyla birlikte getirilmelidir.
6- Eklem Grafileri
DAHA ÖNCE BAŞKA MERKEZDE ÇEKTİRİLMEDİYSE profesyonel dalgıç adaylarında eklem grafileri İLK MUAYENEDE zorunludur. Grafiler, disbarik osteonekroz açısından radyolog tarafından değerlendirilerek raporuyla birlikte getirilmelidir.
Eğitmen dalıcılarda eklem grafileri ilk başvuruda önerilmekle birlikte zorunlu değildir
Eklem grafileri her iki taraf için ayrı ayrı olmak üzere şunlardır:
a. 1/3 humerus proksimalini içine alacak şekilde AP omuz eklemi grafisi
b. 1/3 femur proksimalini içine alacak şekilde AP kalça eklem grafisi
c. 1/3 tibia proksimali ve 2/3 femur distalini içine alacak şekilde AP ve lateral diz eklem grafisi
İstenen Evraklar;
1- Profesyonel dalgıçların liman başkanlığından sağlık muayenesi sevk kağıdı
2- 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf

SEVK ÖRNEĞİ


© 2021 FORA HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ MERKEZİ. All Rights Reserved Designed by | OXIT