PROFESYONEL DALGIÇ VE EĞİTMEN DALICI MUAYENESİ

Profesyonel dalgıçlar için gerek adaylık gerekse dalış hayatı boyunca her iki yılda bir eğitmen dalıcılar için beş yılda bir yenilenmek üzere rapor alınması zorunludur.Merkezimizde sağlık raporu başvurularından önce bazı tetkikler istenmekte, muayeneler, EKG ve basınç testi sualtı hekimi tarafından yapılmakta ve işlemler en geç yarım günde sonuçlandırılarak rapor verilmektedir. Zaman kaybının önlenmesi açısından randevu alınması gerekmektedir.     

İstenen Tetkikler;
1- Tam kan sayımı, sedimantasyon
2- Tam idrar tekiki
3- Rutin biyokimya
Açlık kan şekeri, Na, K, BUN, Kreatinin, SGOT, SGPT, ALP, LDH, Trigliserid, T. Kolestol, HDL Kolestrol, LDL Kolestrol, Ürik Asit
4- İşitme testi
5- Radyolojik Tetkikler

Eğitmen dalıcıların ilk muayenesinde HRCT (yüksek çözünürlüklü akciğer tomografisi) çekilmesi zorunludur.

Akciğer grafisi hava hapsi oluşturabilecek lezyonlar açısından radyoloji uzmanı tarafından değerlendirilerek raporuyla birlikte getirilecektir.

Eklem grafileri eğitmen dalıcılarda ilk başvuruda önerilmekle birlikte zorunlu değildir. Profesyonel dalıcı adaylarında ise İLK MUAYENEDE zorunludur. Grafilerin disbarik osteonekroz açısından radyoloji uzmanı tarafından değerlendirilerek, raporuyla birlikte getirilmesi gereklidir. Eklem grafileri her iki taraf için ayrı ayrı olmak üzere:

 

AMATÖR DALGIÇ MUAYENESİ

Ülkemizde veya dünyada amatör dalgıçların dalış öncesi ve dalış hayatı boyunca muayene olmaları gerektiğine dair herhangi bir düzenleme yoktur. Bu tür dalışların teorik olarak dekompresyon limitlerini aşmadığı ve dalışa engel olabilecek hastalığı bulunabilecek adayların sorumluluğunun adayın kendisine ait olduğu kabul edilmektedir. Hangi durumların dalış için risk oluşturabileceği çeşitli kaynaklarda bildirilmekle birlikte, şüphe durumunda bir sualtı hekimi tarafından muayene olunmasında hem aday hem eğitmenler açısından yarar vardır.